...... خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ | خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ | خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ .....

..... MULTIPLE ONLINE STORE. eCommerce Plus Advertising Proper Channel and Platform. Completely smart team to work every moment from 9:00 am to 9:00 pm Pakistan time from Monday to Saturday. .....

Samkey Server Credits - MULTIPLE ONLINE STORE

Samkey Server Credits

MULTIPLE ONLINE STORE

 • PKR 725.00
  Unit price per 

Only -11 left!
Weight : 0.0 kg

Terms & Conditions!

Terms and conditions of all non-physical services, such as activations and credits, etc!

 

If you accept our non-physical services tax as well as delivery times etc., you can complete your order at the store with great pleasure.

Order Delivery Time!

Order delivery time is minimum 1 business hour to maximum 7 business hours.


Samkey Server Credits enable fast and easy decoding of Samsung phones via SamKEY CodeReader software.

Operation price is 1 - 6 credits (depends on the phone)

Minimum order is 3 credits.

Please don't confuse Samkey Server Credits with Samkey TMO Server Credits and keep in mind, that it doesn't support Samkey TMO software.

After sucessful transaction we will send your account information (username and password) required for accessing SamKEY CodeReader software to your email. Samkey software can be downloaded here.

You don`t need to have any box or activation to use the credits.

How to Use?

How to refill an existing account?
If you purchased Samkey Server Credits at gsmserver.com before, you will be able to refill it. Just provide your username while placing an order.

Features

 • This solution makes a phone PERMANENTLY DECODED (even after hard reset or reflashing)
 • This software will be locked on one PC with a fingerprint
 • USB sharing is not supported (Remote Decoding)
 • One button click operation
 • Phone's warranty, user-data and memory remain unchanged
 • New Exynos direct code read. KNOX must be "0" to read codes
 • No root required
 • No need to downgrade or flash your phone
 • Original Factory Codes calculation
 • Fully independent server
 • Supports the latest 2019 firmware versions
 • Supports the latest Android versions
 • Supports the latest 2019 security patches

Supported models

New Phones 2020

 • A015F, A015G, A015M
 • G770F, G715FN, G889A
 • M315F
 • N770F

Phones 2018, 2019

 • SC-02L
 • SM-A102U, SM-A102U1, SM-A102W, SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M, SM-A107F, SM-A107M, SM-A202F, SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205GN, SM-A205YN, SM-A260F, SM-A260G, SM-A3050, SM-A3058, SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT, SM-A305YN, SM-A307FN, SM-A307G, SM-A307GN, SM-A307GT, SM-A405F, SM-A405FN, SM-A405FM, SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505FM, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT, SM-A505YN, SM-A507FN, SM-A515F, SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600F, SM-A600FN, SM-A600FD, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600GD, SM-A605F, SM-A605FD, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A6058, SM-A7070, SM-A707F, SM-A750F, SM-A750FN, SM-A750G, SM-A750GN, SM-A750N, SM-A920F, SM-A9200, SM-A920N
 • SM-G398FN, SM-G885F, SM-G885G, SM-G885Y, SM-G885S, SM-G8850, SM-G8858, SM-G970F, SM-G973F, SM-G975F, SM-G887F, SM-G8870, SM-G887N, SM-G960U, SM-G960U1, SM-G960W, SM-G9600, SM-G9608, SM-G965U, SM-G965U1, SM-G965W, SM-G9650, SM-G960F, SM-G960FD, SM-G965F, SM-G965FD, SM-G970U, SM-G970U1, SM-G973F, SM-G973U, SM-G973U1, SM-G975F, SM-G975U, SM-G975U1, SM-G977B
 • SM-J260F, SM-J260G, SM-J260M, SM-J260Y, SM-J336AZ, SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337VPP, SM-J337W, SM-J337U, SM-J400F, SM-J400FD, SM-J400G, SM-J400M, SM-J410F, SM-J410G, SM-J415F, SM-J415FN, SM-J415G, SM-J415GN, SM-J600FN, SM-J600FD, SM-J600G, SM-J600GF, SM-J610F, SM-J610FN, SM-J610G, SM-J610GN, SM-J737A, SM-J737VPP, SM-J737U, SM-J810F, SM-J810FD, SM-J810G, SM-J810GF, SM-J810M, SM-J810Y, SM-J600F
 • SM-P205, SM-M105F, SM-M105G, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M107F, SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205M, SM-M305F, SM-M305M, SM-M307F, SM-M307FN
 • SM-N950F, SM-N950U, SM-N950U1, SM-N950W, SM-N960F, SM-N960N, SM-N970F, SM-N975F, SM-N976B
 • T595, T595C, T595U, T597, T597W

Japanese Series 2018 (Note! SCV38/SCV39 are not supported)

 • SC-01K, SC-02J, SC-03J, SC-02K, SC-03K

Exynos/Spreadtrum/MTK

 • SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310H, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310N0, SM-A310Y, SM-A310YD, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710H, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710S, SM-A710Y, SM-A710YD
 • SM-G610F, SM-G610K, SM-G610I, SM-G610S, SM-G531, SM-G532G, SM-G532F, SM-G550, SM-G313H, SM-G313HU, SM-G313HN, SM-G313HZ, SM-G313M, SM-G313ML, SM-G313MU, SM-G313MY, SM-G316H, SM-G316HU, SM-G316M, SM-G316ML, SM-G316MY, SM-G318H, SM-G318HU, SM-G318HZ, SM-G318M, SM-G318ML, SM-G318MZ, SM-G350E, SM-G355H, SM-G355HN, SM-G355M, SM-G355W, SM-G360H, SM-G360HU, SM-G361H, SM-G361HU, SM-G890A, SM-G903F, SM-G903FD, SM-G903W, SM-G903M, SM-G903MD, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920S, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920I, SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920W8, SM-G925F, SM-G925FD, SM-G925I, SM-G925A, SM-G925W8, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925S, SM-G928F, SM-G928FD, SM-G928I, SM-G928A, SM-G928C, SM-G928G, SM-G928W8, SM-G928K, SM-G928L, SM-G928S, SM-G928N0, SM-G935F, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935S, SM-G935W8, SM-G930F, SM-G930W8, SM-G930X, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930S, SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611FD
 • SM-J105H, SM-J105F, SM-J106H, SM-J106F, SM-J110H, SM-J111F, SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120FD, SM-J120FN, SM-J120FZ, SM-J120G, SM-J120GD, SM-J120H, SM-J120HD, SM-J120M, SM-J120MD, SM-J120W, SM-J120ZN, SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J320F, SM-J320M, SM-J321AZ, SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FQ, SM-J710GN, SM-J710MN, SM-J710K, SM-J320H, SM-J200H, SM-J200F, SM-J210F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J700F, SM-J700FD, SM-J700MD , SM-J700HD, SM-J210G, SM-J210H
 • SM-N9208, SM-N920A, SM-N920C, SM-N920CD, SM-N920F, SM-N920K, SM-N920L, SM-N920S, SM-N920G, SM-N920I, SM-N920W8, SM-N9287, SM-N9287C, SM-N930F, SM-N930K, SM-N930L, SM-N930S, SM-N935F, SM-N935K, SM-N935L, SM-N935S
 • SM-T285, SM-T285M, SM-T285Y, SM-T287, SM-T3777, SM-T377A, SM-T377W, SM-T585, SM-T585C, SM-T585N0, SM-T587, SM-T715, SM-T715C, SM-T715Y, SM-T715M, SM-T715N0
 • SM-Z200, SM-Z300H, SM-Z130H, SM-Z130F, SM-Z130

Qualcomm

 • SC-01J, SC-02F, SC-02G, SC-03G, SC-01H, SC-T21, SC-02H, SC-02J, SC-03H, SC-03J, SC-01K, SCV35, SCV36, SCV37
 • SM-A3000, SM-A3009, SM-A5009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300FN, SM-A300H , SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A300G, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A500XZ , SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A5100, SM-A7000, SM-A7100, SM-A8000 , SM-A9000, SM-A9100, SM-A910F, SM-A7009
 • SM-C501X, SM-C900X, SM-C7010, SM-C9008, SM-C900Y, SM-C5000, SM-C5010, SM-C5018, SM-C7000, SM-C9000, SM-C900F, SM-C7018
 • SM-E7000, SM-E500F, SM-E500H, SM-E500Y, SM-E500M, SM-E700F, SM-E700H, SM-E7009, SM-E700M
 • SM-G386F, SM-G386, SM-G386U, SM-G386W, SM-G360A, SM-G3608, SM-G360F, SM-G710, SM-G720N0, SM-G870F , SM-G870W, SM-G720A, SM-N9200, G3502L, G3502, G3508J, G3509I, G3518, G3559, G3589W, SM-G7106, SM-G7108 , SM-G7108V, SM-G7109, SM-G9208, SM-G9209, SM-G9250, SM-G9280, SM-G9298, SM-G5520, SM-G890A, SM-G7202, SM-G5700, SM-G750H, SM-G360FY , SM-G3606, SM-G5306, SM-G5308, SM-G5309, SM-G1650, SM-G600F, SM-G600FY , SM-G600S, SM-G6000, SM-G800F, SM-G800H, SM-G800HQ, SM-G800M, SM-G800Y, SM-G800R4, SM-G850A, SM-G850W, SM-G8508, SM-G8508S, SM-G860, SM-G860P, SM-G7200, SM-G7105 , SM-G7102, SM-G9200, SM-G9198, SM-G530FQ , SM-G530R4, SM-G530R7, SM-G530MU, SM-G900A, SM-G900AZ, SM-G900F, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900T2, SM-G900T3, SM-G900FD, SM-G900I, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900MD, SM-G9006W, SM-G9008W, SM-G9009W, SM-G9009D, SM-G901F, SM-G930AZ, SM-G6100, SM-G1600, SM-G892A, SM-G892U, SM-G5528, SM-G3609, SM-G360AZ , SM-G386, SM-G386W, SM-G360B, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360, SM-G5108, SM-G5109 , SM-G5306W, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530A, SM-G530AZ, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FZ, SM-G530H , SM-G530M, SM-G530, SM-G530W, SM-G5510, SM-G891A , SM-G9300, SM-G9308, SM-G930A, SM-G955W, SM-G9350, SM-G935A, SM-G9500, SM-G9508, SM-G950U, SM-G950U1, SM-G950W, SM-G9550, SM-G9558, SM-G955U, SM-G955U1, SM-G530Y, SM-G6000, SM-G600FY, SM-G7508, SM-G7509, SM-G935R4, SM-G935U, SM-G870A
 • SM-J5009, SM-J500F , SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J327, SM-J327R4, SM-J327R6, SM-J3110, SM-J3119, SM-J320VPP, SM-J3119S, SM-J3308, SM-J250F, SM-J250G, SM-J250M, SM-J250Y, SM-J250N, SM-J3119S, SM-J3109, SM-J3109 , SM-J3110, SM-J7109, SM-J320N0, SM-J320Y, SM-J320YZ, SM-J100VPP, SM-J3300, SM-J320ZN, SM-J5108 , SM-J510F, SM-J510FN, SM-J5007, SM-J5008, SM-J510FQ, SM-J510GN, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-J500M, SM-J500N0 , SM-J500Y, SM-J510MN, SM-J510S, SM-J510UN, SM-J727VPP, SM-J327VPP, SM-J7008, SM-J320R4
 • SM-N9300, SM-N930A, SM-N930W8, SM-N930R4, SM-N930R6, SM-N930R7, SM-N950W, SM-N950U, SM-N950U1, SM-N950UX, SM-N9500, SM-N9508
 • SM-P355, SM-P355C, SM-P355M, SM-P355Y, SM-P355B, SM-P355N, SM-P355K, SM-P555, SM-P555C, SM-P555M, SM-P555Y, SM-P555N, SM-P555K, SM-P555L, SM-P555S, SM-P605, SM-P605M, SM-P605L, SM-P605K, SM-P605S, SM-P905M, SM-P905F0, SM-P907A
 • SM-T237, SM-T321, SM-T325, SM-T335, SM-T335L, SM-T335K, SM-T337, SM-T337A, SM-T337W, SM-T355, SM-T355C, SM-T355Y, SM-T357A, SM-T357W, SM-T365, SM-T365M, SM-T365N, SM-T365Y, SM-T365F0, SM-T385, SM-T385C, SM-T385M, SM-T385N, SM-T385D, SM-T525, SM-T535, SM-T537A, SM-T555, SM-T555C, SM-T555Y, SM-T567, SM-T719, SM-T719C, SM-T719Y, SM-T818, SM-T818A, SM-T818T, SM-T818V, SM-T818W, SM-T819, SM-T819C, SM-T819Y, SM-T825, SM-T825C, SM-T825Y, SM-T827, SM-T905
 • SM-W2017, SM-W2018

Exynos

 • SC04J
 • SM-A320F, SM-A320FD, SM-A320FL, SM-A320Y, SM-A520F, SM-A520FD, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W, SM-A530F, SM-A530FD, SM-A530W, SM-A720F, SM-A720FD, SM-A720FN, SM-A720S, SM-A720L, SM-A730F, SM-A730FD
 • SM-G950F, SM-G950FD, SM-G950N, SM-G955F, SM-G955FD, SM-G955N, SM-G611M, SM-G390F, SM-G390W, SM-G390Y, SM-G610M, SM-G610Y, SM-G570F, SM-G570M, SM-G570Y
 • SM-J327A, SM-J327AZ, SM-J327U, SM-J327W, SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727S, SM-J727U, SM-J330F, SM-J330FD, SM-J330FN, SM-J330G, SM-J330GM, SM-J330L, SM-J330N, SM-J530F, SM-J530FD, SM-J530FM, SM-J530FM, SM-J530K, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530L, SM-J530S, SM-J530Y, SM-J530YM, SM-J701F, SM-J701FD, SM-J701M, SM-J701MT, SM-J730F, SM-J730FD, SM-J730FN, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K, SM-J326AZ, SM-J720F, SM-J720FD, SM-J720M
 • SM-N950F, SM-N950FD, SM-N950N
 • SM-P585, SM-P585M, SM-P585N0, SM-P585Y, SM-P587, SM-P588C
 • SM-T395, SM-T395N

How to Use:

 1. Download and start the SamKEY CodeReader software
 2. Copy and paste the received Username and Password
 3. Click 'Login'
SamKEY CodeReader looks like this

* Developer provides support only for those phones which are on the list of supported. Not all servicing features can be applied to some supported models, due to difference of hardware / software versions. Complete list of supported models you can find on the official product page, or on the GSM forum.

Detailed information on the further use of the digital product will be sent to your email, specified during registration, when we confirm your payment and process your order.


Customer Reviews

Based on 5 reviews Write a review

.....Customer Satisfaction Always to 99.9% it's Online Store About.....