...... خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ | خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ | خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ .....

..... MULTIPLE ONLINE STORE. eCommerce Plus Advertising Proper Channel and Platform. Completely smart team to work every moment from 9:00 am to 9:00 pm Pakistan time from Monday to Saturday. .....

Z3X Box Samsung + LG Edition with Cables - MULTIPLE ONLINE STORE

Z3X Box Samsung + LG Edition with Cables

MULTIPLE ONLINE STORE

 • PKR 0.00
  Unit price per 

Only 0 left!
Weight : 1.35 kg

Terms & Conditions!

All physical products such as boxes, cables and dongles, etc. Product Terms and Conditions!

 

If you accept the weight of our physical products as well as the delivery time, etc., you can complete your order at the store with your great pleasure.

Shipment Delivery Time!

Shipment delivery time is minimum 1 business day to maximum 7 business days.

Will be in stock after

Z3X Box Samsung + LG Edition is an ultimate Samsung and LG phone flashing, mobile decoding, repair IMEI and full service tool.

Z3X Box Outstanding Features

Z3X Box Software Advantages

 • Alphabetical phone model selection or selection by platform from Z3X Shell.
 • Auto displaying information about required cable for each model selected.
 • Auto displaying information if the phone must be connected with battery or without it.
 • Smart Card firmware online update
 • Multilanguage interface.
 • Configuration files exchange between the users.
 • Loading news from the server about update versions and plans.
 • Uses flash files in original format (only UMTS).
 • Works with swap PCB.
 • Service features (Battery calibration LCD contrast RX TX, ... reset).
 • Automatic login to support area from Z3X Shell (Support Button).

Z3X Samsung Tool Features

Z3X Samsung Tool allows to flash, decode and repair damaged IMEI, serial number, Bluetooth address etc. for Samsung mobiles. With Samsung Editor you will be able to change language and other resources in many Samsung phones.

Supported Platforms:

 • Agere
 • Swift
 • Broadcomm
 • Qualcomm
 • Sysol
 • SEMS
 • Infineon
 • PNX
 • TSWCDMA

Z3X LG Tool Features

With Z3X LG tool you'll be able to decode mobile, flash firmware, change language, repair phone and perform service procedures in LG, BlackBerry, ZTE, Huawei and other cell phones.

Supported Platforms:

 • Qualcomm
 • Analog Devices
 • Texas Instrumental
 • MTK
 • Infineon
 • A2

Supported Operations:

 • Phone decoding
 • Code calculation
 • Repair
 • Mobile flashing
 • Change language
 • Fix logo blinking

Z3X Box Supported Phones *:

Z3X Support for Samsung

 • 705SC, 706SC, 707SC, 707SC2, 708SC, 709SC, 730SC, 731SC, 805SC, 820SC, 821SC, 840SC, 920SC, 930SC, 931SC, 940SC,
 • G920FD, GT-B2100, GT-B2100C, GT-B2700, GT-B2703, GT-B2710, GT-B2710D, GT-B3210, GT-B3210C, GT-B3310, GT-B3310I, GT-B3313, GT-B3410, GT-B3410C, GT-B3410N, GT-B3410R, GT-B3410W, GT-B5210U, GT-B5212U, GT-B5310, GT-B5310L, GT-B5310R, GT-B5310U, GT-B5330, GT-B5330B, GT-B5330L, GT-B5510, GT-B5510B, GT-B5702, GT-B5702C, GT-B5702L, GT-B5712, GT-B5712C, GT-B5722, GT-B5722C, GT-B6520, GT-B6520L, GT-B7300, GT-B7300C, GT-B7320, GT-B7320L, GT-B7330, GT-B7330B, GT-B7330D, GT-B7330R, GT-B7350, GT-B7510, GT-B7510B, GT-B7510L, GT-B7610, GT-B7610N, GT-B7620, GT-B7620U, GT-B7702, GT-B7702C, GT-B7722, GT-B7722C, GT-B7722H, GT-B7722I, GT-B7732C, GT-C3010, GT-C3010S, GT-C3011, GT-C3050, GT-C3050C, GT-C3053, GT-C3110, GT-C3110C, GT-C3200, GT-C3200G, GT-C3200L, GT-C3212, GT-C3212I, GT-C3222, GT-C3222W, GT-C3230C, GT-C3300, GT-C3300D, GT-C3300K, GT-C3303, GT-C3303I, GT-C3303K, GT-C3310, GT-C3310C, GT-C3322, GT-C3330, GT-C3500, GT-C3510, GT-C3510L, GT-C3510N, GT-C3510T, GT-C3518, GT-C3520i, GT-C3522, GT-C3528, GT-C3530, GT-C3560, GT-C3610, GT-C3610C, GT-C3630, GT-C3630C, GT-C3730C, GT-C3750, GT-C3752, GT-C5010, GT-C5010B, GT-C5010C, GT-C5010E, GT-C5010L, GT-C5110, GT-C5130, GT-C5130C, GT-C5130S, GT-C5130U, GT-C5180, GT-C5180C, GT-C5212, GT-C5212C, GT-C5212I, GT-C5220, GT-C5510, GT-C5510H, GT-C5510U, GT-C5530C, GT-C6112, GT-C6112C, GT-C6620, GT-C6620N, GT-C6625, GT-C6712, GT-E1050, GT-E1055G, GT-E1055T, GT-E1070, GT-E1070C, GT-E1070M, GT-E1070T, GT-E1075, GT-E1075L, GT-E1075T, GT-E1080, GT-E1080C, GT-E1080F, GT-E1080I, GT-E1080T, GT-E1080W, GT-E1081T, GT-E1083C, GT-E1085F, GT-E1085L, GT-E1085T, GT-E1086I, GT-E1086L, GT-E1086W, GT-E1087T, GT-E1088C, GT-E1100, GT-E1100C, GT-E1100H, GT-E1100T, GT-E1101C, GT-E1105, GT-E1105F, GT-E1105T, GT-E1107, GT-E1107L, GT-E1110, GT-E1110C, GT-E1113, GT-E1113C, GT-E1117, GT-E1117L, GT-E1120, GT-E1120C, GT-E1125, GT-E1125W, GT-E1130B, GT-E1150, GT-E1150C, GT-E1150I, GT-E1155L, GT-E1160, GT-E1170, GT-E1170I, GT-E1170T, GT-E1172, GT-E1175T, GT-E1178, GT-E1180, GT-E1182, GT-E1182C, GT-E1182L, GT-E1190, GT-E1195, GT-E1200I, GT-E1202I, GT-E1210, GT-E1210C, GT-E1210M, GT-E1210S, GT-E1215, GT-E1220, GT-E1225F, GT-E1225T, GT-E1228, GT-E1252, GT-E1263E, GT-E1265, GT-E1270, GT-E1272, GT-E1280, GT-E1310, GT-E1310B, GT-E1310C, GT-E1310E, GT-E1310M, GT-E1310S, GT-E1360, GT-E1360B, GT-E1360C, GT-E1360M, GT-E1360S, GT-E1410, GT-E1410C, GT-E2100, GT-E2100B, GT-E2100C, GT-E2100L, GT-E2120, GT-E2120B, GT-E2120C, GT-E2120I, GT-E2120L, GT-E2121, GT-E2121B, GT-E2130, GT-E2152, GT-E2152I, GT-E2210, GT-E2210B, GT-E2210C, GT-E2210H, GT-E2210L, GT-E2210T, GT-E2220, GT-E2222, GT-E2230, GT-E2230M, GT-E2232, GT-E2330, GT-E2330B, GT-E2330C, GT-E2370, GT-E2510, GT-E2510C, GT-E2530, GT-E2550, GT-E2550D, GT-E2550L, GT-E2558, GT-E2558D, GT-E2600, GT-E2652, GT-E2652W, GT-E3210, GT-E3210B, GT-E3210C, GT-E3210L, GT-E3213K, GT-E3300i, GT-E3309i, GT-G3502, GT-G3502U, GT-G3812, GT-G3818, GT-G3858, GT-G3868V, GT-G7102, GT-I5500, GT-I5500B, GT-I5500L, GT-I5500M, GT-I5503, GT-I5503T, GT-I5508, GT-I5510, GT-I5510L, GT-I5510T, GT-I5700, GT-I5700E, GT-I5700L, GT-I5800, GT-I5800L, GT-I5801, GT-I6210, GT-I6220, GT-I6230, GT-I6320C, GT-I6330C, GT-I6410, GT-I6500U, GT-I7110, GT-I7500, GT-I7500H, GT-I7500U, GT-I7680, GT-I8000, GT-I8000H, GT-I8000L, GT-I8000N, GT-I8000T, GT-I8000U, GT-I8150, GT-i8160, GT-I8180, GT-I8180C, GT-i8190, GT-i8260, GT-i8260B, GT-i8260D, GT-i8260E, GT-i8260L, GT-i8262, GT-i8262B, GT-i8262D, GT-i8262E, GT-i8262L, GT-I8268, GT-I8320, GT-I8330, GT-I8350, GT-I8350T, GT-I8510, GT-I8510C, GT-I8510H, GT-I8510M, GT-I8520, GT-I8700, GT-I8730, GT-I8730T, GT-I8750, GT-I8910, GT-I8910H, GT-I8910U, GT-I9000, GT-I9000B, GT-I9000M, GT-I9000T, GT-I9001, GT-I9003, GT-I9003L, GT-I9008, GT-I9008L, GT-I9010, GT-I9018, GT-I9020, GT-I9023, GT-i9060, GT-I9060C, GT-I9060I, GT-i9060L, GT-I9060M, GT-i9063T, GT-I9080, GT-i9080e, GT-I9080L, GT-i9082, GT-i9082c, GT-I9082L, GT-I9088, GT-I9100, GT-i9100G, GT-I9100T, GT-I9103, GT-I9105, GT-I9105P, GT-I9108, GT-i9128, GT-I9150, GT-I9152, GT-I9188, GT-I9190, GT-I9192, GT-I9192I, GT-I9195, GT-I9195L, GT-I9195T, GT-I9197, GT-I9200, GT-I9205, GT-I9208, GT-I9210, GT-I9220, GT-I9230, GT-I9235, GT-I9250, GT-I9295, GT-i9300, GT-I9300I, GT-I9300L, GT-I9300T, GT-I9301I, GT-I9301Q, GT-I9305, GT-I9305T, GT-i9500, GT-I9505, GT-I9506, GT-I9507, GT-I9508, GT-I9515, GT-I9515L, GT-M1360, GT-M2310, GT-M2510, GT-M2510C, GT-M2513, GT-M2513C, GT-M2520, GT-M2710, GT-M2710C, GT-M3200, GT-M3200C, GT-M3310, GT-M3318C, GT-M3510, GT-M3510C, GT-M3510L, GT-M3710, GT-M5650, GT-M5650C, GT-M7500, GT-M7600, GT-M7600B, GT-M7600C, GT-M7600H, GT-M7600L, GT-M7603, GT-M8800, GT-M8800B, GT-M8800C, GT-M8800H, GT-M8800J, GT-M8800L, GT-M8800N, GT-M8910, GT-M8910H, GT-M8910U, GT-N7000, GT-N7005, GT-N7100, GT-N7105, GT-N8020, GT-P1000, GT-P1000C, GT-P1000N, GT-P1000T, GT-P1010, GT-P1013, GT-P3100, GT-P5210, GT-P5220, GT-P6200, GT-P6210, GT-P7100, GT-P7310, GT-P7500, GT-P7500C, GT-P7510, GT-S3030, GT-S3030C, GT-S3100, GT-S3100C, GT-S3110, GT-S3110C, GT-S3310, GT-S3310C, GT-S3310I, GT-S3350, GT-S3350L, GT-S3350M, GT-S3353, GT-S3370, GT-S3370B, GT-S3370C, GT-S3500, GT-S3500C, GT-S3500I, GT-S3501C, GT-S3550, GT-S3550C, GT-S3550L, GT-S3550M, GT-S3600, GT-S3600C, GT-S3600H, GT-S3600I, GT-S3600L, GT-S3601C, GT-S3650, GT-S3650C, GT-S3650H, GT-S3653, GT-S3653M, GT-S3653W, GT-S3710C, GT-S3770, GT-S3778, GT-S3778V, GT-S3830U, GT-S3850, GT-S3853, GT-S3930C, GT-S3970, GT-S5050, GT-S5050C, GT-S5150, GT-S5150C, GT-S5200, GT-S5200C, GT-S5230, GT-S5230C, GT-S5230G, GT-S5230M, GT-S5230N, GT-S5230R, GT-S5230W, GT-S5230Y, GT-S5233A, GT-S5233S, GT-S5233T, GT-S5233W, GT-S5250, GT-S5253, GT-S5260, GT-S5260L, GT-S5263, GT-S5270L, GT-S5300B, GT-S5301, GT-S5301B, GT-S5301L, GT-S5303, GT-S5303B, GT-S5310, GT-S5310B, GT-S5310E, GT-S5310G, GT-S5310i, GT-S5310m, GT-S5310T, GT-S5312, GT-S5312B, GT-S5312L, GT-S5330, GT-S5333, GT-S5350, GT-S5350L, GT-S5360, GT-S5360B, GT-S5360C, GT-S5360L, GT-S5363, GT-S5368, GT-S5380D, GT-S5500, GT-S5500C, GT-S5503, GT-S5510, GT-S5510T, GT-S5511T, GT-S5520, GT-S5520C, GT-S5530, GT-S5530C, GT-S5550, GT-S5550C, GT-S5550U, GT-S5560, GT-S5560C, GT-S5560H, GT-S5560I, GT-S5560L, GT-S5570, GT-S5570B, GT-S5570L, GT-S5578, GT-S5580, GT-S5580C, GT-S5600, GT-S5600H, GT-S5600L, GT-S5603, GT-S5603T, GT-S5608U, GT-S5610, GT-S5610K, GT-S5611, GT-S5620, GT-S5620B, GT-S5620L, GT-S5628, GT-S5628I, GT-S5630C, GT-S5660, GT-S5660M, GT-S5670, GT-S5670B, GT-S5670L, GT-S5680C, GT-S5750E, GT-S5753E, GT-S5780, GT-S5820, GT-S5830, GT-S5830B, GT-S5830C, GT-S5830I, GT-S5830L, GT-S5830T, GT-S5838, GT-S6010, GT-S6010L, GT-S6010W, GT-S6012, GT-S6700C, GT-S6700T, GT-S6703T, GT-S6790, GT-S6790E, GT-S6790N, GT-S6792L, GT-S6810, GT-S6810B, GT-S6810E, GT-S6810L, GT-S6810M, GT-S6810P, GT-S6812, GT-S6888, GT-S7070, GT-S7070C, GT-S7120U, GT-S7220, GT-S7230E, GT-S7230L, GT-S7230W, GT-S7233E, GT-S7250D, GT-S7262, GT-S7270, GT-S7270L, GT-S7272, GT-S7273T, GT-S7275B, GT-S7275R, GT-S7275T, GT-S7330, GT-S7350, GT-S7350C, GT-S7350E, GT-S7350F, GT-S7350H, GT-S7350I, GT-S7390, GT-S7390E, GT-S7390g, GT-S7390l, GT-S7392, GT-S7392L, GT-S7520U, GT-S7550, GT-S7580, GT-S7580L, GT-S7582, GT-S7582l, GT-S7583T, GT-S8000, GT-S8000B, GT-S8000C, GT-S8000H, GT-S8000L, GT-S8000M, GT-S8000U, GT-S8003, GT-S8300, GT-S8300C, GT-S8300H, GT-S8300T, GT-S8500, GT-S8500C, GT-S8500T, GT-S8530, GT-S8530B, GT-S8530C, GT-S8530L, GT-S8600, GT-S9402, GT-T399N, GT-Y3100,
 • I9060, I9060L, I9063T, I9080E, I9082C,
 • S5570B, S7390, S7390E, S7390G, S7390L, S7392, S7392L, S7580, S7580L, S7582, S7582L, S7583T,
 • SC-01B, SC-01C, SC-01F, SC-02B, SC02E, SC-02E, SC03E, SC-03E, SC04E, SC-04E, SC-04F, SC-05D, SC-06D, SC-O3D,
 • SGH-A127, SGH-A137, SGH-A167, SGH-A177, SGH-A187, SGH-A226, SGH-A227, SGH-A237, SGH-A256, SGH-A257, SGH-A26A, SGH-A401, SGH-A411, SGH-A412, SGH-A437, SGH-A501, SGH-A516, SGH-A551, SGH-A561, SGH-A637, SGH-A657, SGH-A687, SGH-A697, SGH-A701, SGH-A706, SGH-A707, SGH-A717, SGH-A727, SGH-A736, SGH-A737, SGH-A747, SGH-A747N, SGH-A766, SGH-A767, SGH-A777, SGH-A797, SGH-A801, SGH-A811, SGH-A821, SGH-A827, SGH-A836, SGH-A837, SGH-A847, SGH-A847R, SGH-A867, SGH-A877, SGH-A885, SGH-A887, SGH-A897, SGH-A997, SGH-A997D, SGH-B100, SGH-B100K, SGH-B100M, SGH-B108, SGH-B110, SGH-B110L, SGH-B130, SGH-B130L, SGH-B130S, SGH-B130T, SGH-B200, SGH-B208, SGH-B210, SGH-B220, SGH-B228, SGH-B270, SGH-B300, SGH-B308, SGH-B310, SGH-B318, SGH-B320, SGH-B328, SGH-B460, SGH-B500, SGH-B508, SGH-B510, SGH-B518, SGH-B520, SGH-B520B, SGH-B520V, SGH-B528, SGH-BC01, SGH-C120, SGH-C128, SGH-C130, SGH-C130B, SGH-C140, SGH-C140I, SGH-C140L, SGH-C158, SGH-C158B, SGH-C160, SGH-C160B, SGH-C160G, SGH-C161, SGH-C165, SGH-C168, SGH-C168B, SGH-C170, SGH-C170B, SGH-C178, SGH-C178B, SGH-C180, SGH-C188, SGH-C188L, SGH-C200, SGH-C200C, SGH-C200N, SGH-C208, SGH-C210, SGH-C216, SGH-C218, SGH-C225, SGH-C230, SGH-C238, SGH-C240, SGH-C240L, SGH-C250, SGH-C258, SGH-C260, SGH-C260B, SGH-C260L, SGH-C260M, SGH-C260N, SGH-C266, SGH-C268, SGH-C270, SGH-C276, SGH-C278, SGH-C280, SGH-C288, SGH-C300, SGH-C300B, SGH-C308, SGH-C327, SGH-C400, SGH-C406, SGH-C408, SGH-C420, SGH-C425, SGH-C426, SGH-C450, SGH-C458, SGH-C506, SGH-C510L, SGH-C516, SGH-C520, SGH-C528, SGH-CC01, SGH-CC01I, SGH-CC03, SGH-D347, SGH-D357, SGH-D407, SGH-D410, SGH-D410C, SGH-D415, SGH-D418, SGH-D428, SGH-D450, SGH-D458, SGH-D488, SGH-D500, SGH-D500E, SGH-D508, SGH-D510, SGH-D520, SGH-D528, SGH-D600, SGH-D600E, SGH-D608, SGH-D610, SGH-D618, SGH-D720, SGH-D728, SGH-D780, SGH-D788, SGH-D800, SGH-D800N, SGH-D807, SGH-D808, SGH-D820, SGH-D820E, SGH-D828, SGH-D828E, SGH-D830, SGH-D836, SGH-D838, SGH-D840, SGH-D848, SGH-D880, SGH-D888, SGH-D900, SGH-D900E, SGH-D900I, SGH-D900P, SGH-D908, SGH-D908I, SGH-D910, SGH-D918, SGH-D980, SGH-D988, SGH-E100, SGH-E105, SGH-E108, SGH-E116, SGH-E200, SGH-E200B, SGH-E200E, SGH-E208, SGH-E208B, SGH-E210, SGH-E215L, SGH-E218, SGH-E236, SGH-E250, SGH-E250D, SGH-E250I, SGH-E250L, SGH-E250V, SGH-E250W, SGH-E251, SGH-E251C, SGH-E251L, SGH-E256, SGH-E258, SGH-E258D, SGH-E300, SGH-E300F, SGH-E305, SGH-E310, SGH-E310C, SGH-E310F, SGH-E316, SGH-E317, SGH-E318, SGH-E330, SGH-E330C, SGH-E330N, SGH-E335, SGH-E338, SGH-E340, SGH-E348, SGH-E350, SGH-E351, SGH-E351L, SGH-E356, SGH-E358, SGH-E360, SGH-E368, SGH-E370, SGH-E370L, SGH-E376, SGH-E378, SGH-E380, SGH-E388, SGH-E390, SGH-E398, SGH-E400, SGH-E418, SGH-E420, SGH-E428, SGH-E480, SGH-E488, SGH-E490, SGH-E496, SGH-E498, SGH-E500, SGH-E508, SGH-E530, SGH-E568, SGH-E570, SGH-E576, SGH-E578, SGH-E590, SGH-E598, SGH-E600, SGH-E600C, SGH-E600F, SGH-E608, SGH-E610, SGH-E618, SGH-E620, SGH-E628, SGH-E630, SGH-E630C, SGH-E638, SGH-E640, SGH-E648, SGH-E690, SGH-E698, SGH-E700, SGH-E700A, SGH-E708, SGH-E710, SGH-E710F, SGH-E715, SGH-E720, SGH-E720I, SGH-E728, SGH-E730, SGH-E738, SGH-E740, SGH-E746, SGH-E747, SGH-E748, SGH-E750, SGH-E758, SGH-E760, SGH-E768, SGH-E770, SGH-E778, SGH-E780, SGH-E786, SGH-E788, SGH-E790, SGH-E800, SGH-E800C, SGH-E808, SGH-E810, SGH-E810F, SGH-E818, SGH-E820, SGH-E830, SGH-E838, SGH-E840, SGH-E840B, SGH-E840I, SGH-E848, SGH-E848I, SGH-E850, SGH-E860, SGH-E860V, SGH-E870, SGH-E878, SGH-E880, SGH-E888, SGH-E888F, SGH-E890, SGH-E898, SGH-E900, SGH-E908, SGH-E910, SGH-E918, SGH-E950, SGH-E958, SGH-F110, SGH-F118, SGH-F150, SGH-F158, SGH-F200, SGH-F208, SGH-F210, SGH-F210L, SGH-F218, SGH-F250, SGH-F250L, SGH-F258, SGH-F260, SGH-F265, SGH-F266, SGH-F268, SGH-F270, SGH-F270I, SGH-F270L, SGH-F275L, SGH-F278, SGH-F278I, SGH-F300, SGH-F300B, SGH-F308, SGH-F310, SGH-F318, SGH-F330, SGH-F338, SGH-F400, SGH-F400L, SGH-F406, SGH-F408, SGH-F480, SGH-F480G, SGH-F480I, SGH-F480L, SGH-F480R, SGH-F480T, SGH-F480W, SGH-F488, SGH-F488E, SGH-F488I, SGH-F490, SGH-F490N, SGH-F490V, SGH-F500, SGH-F508, SGH-F700, SGH-G400, SGH-G400F, SGH-G400L, SGH-G408, SGH-G500, SGH-G508, SGH-G508E, SGH-G600, SGH-G600L, SGH-G608, SGH-G610, SGH-G618, SGH-G730a, SGH-G800, SGH-G800L, SGH-G808, SGH-G808E, SGH-G810, SGH-G818E, SGH-H128, SGH-I187, SGH-I200, SGH-I257, SGH-i257M, SGH-I300, SGH-I308, SGH-I310, SGH-I317, SGH-I317M, SGH-I320, SGH-I321N, SGH-I337, SGH-I337M, SGH-I400, SGH-i407, SGH-I408, SGH-I437, SGH-I450, SGH-I455, SGH-I455L, SGH-I458, SGH-I458B, SGH-I467, SGH-I497, SGH-I520, SGH-I527, SGH-I527M, SGH-I537, SGH-I547C, SGH-I550, SGH-I550W, SGH-I560, SGH-I568, SGH-I577, SGH-I600, SGH-I600U, SGH-I601, SGH-I607, SGH-I608, SGH-I617, SGH-I620, SGH-I637, SGH-I640, SGH-I667, SGH-I677, SGH-I677T, SGH-I688, SGH-I700, SGH-I710, SGH-I717, SGH-I717D, SGH-I717M, SGH-I717R, SGH-I727, SGH-I727R, SGH-I747, SGH-I747M, SGH-I747U, SGH-I750, SGH-I757, SGH-I757M, SGH-I777, SGH-I780, SGH-I788, SGH-I857, SGH-I858, SGH-I896, SGH-I897, SGH-I900, SGH-I900L, SGH-I907, SGH-I908, SGH-I908E, SGH-I917, SGH-I937, SGH-I957, SGH-I957D, SGH-I957M, SGH-I957R, SGH-I960, SGH-I968, SGH-I987, SGH-I997, SGH-J150, SGH-J158, SGH-J160, SGH-J200, SGH-J208, SGH-J210, SGH-J218, SGH-J400, SGH-J408, SGH-J600, SGH-J600E, SGH-J600G, SGH-J608, SGH-J610, SGH-J618, SGH-J630, SGH-J638, SGH-J700, SGH-J700G, SGH-J700I, SGH-J700L, SGH-J706, SGH-J708, SGH-J708C, SGH-J708H, SGH-J708I, SGH-J750, SGH-J758, SGH-J770, SGH-J778, SGH-J800, SGH-J808, SGH-J808E, SGH-L168, SGH-L170, SGH-L250, SGH-L258, SGH-L288, SGH-L310, SGH-L318, SGH-L320, SGH-L328, SGH-L400, SGH-L400V, SGH-L600, SGH-L608, SGH-L700, SGH-L708, SGH-L708E, SGH-L750, SGH-L760, SGH-L760G, SGH-L768, SGH-L768G, SGH-L770, SGH-L770V, SGH-L778, SGH-L780, SGH-L810, SGH-L811, SGH-L870, SGH-L878, SGH-L878E, SGH-M100, SGH-M100B, SGH-M110, SGH-M120, SGH-M128, SGH-M130L, SGH-M140, SGH-M150, SGH-M158, SGH-M200, SGH-M208, SGH-M300, SGH-M300B, SGH-M300N, SGH-M308, SGH-M310, SGH-M310G, SGH-M310L, SGH-M310V, SGH-M310W, SGH-M318, SGH-M320L, SGH-M600, SGH-M600L, SGH-M608, SGH-M610, SGH-M618, SGH-M620, SGH-M620N, SGH-M628, SGH-M628N, SGH-M819N, SGH-M919, SGH-M919N, SGH-M919V, SGH-N700, SGH-N710, SGH-P100, SGH-P108, SGH-P110, SGH-P180, SGH-P200, SGH-P207, SGH-P220, SGH-P240, SGH-P260, SGH-P270, SGH-P300, SGH-P308, SGH-P310, SGH-P318, SGH-P400, SGH-P408, SGH-P520, SGH-P528, SGH-P710, SGH-P730, SGH-P730C, SGH-P738, SGH-P780, SGH-P788, SGH-P850, SGH-P858, SGH-P900, SGH-P910, SGH-P920, SGH-P960, SGH-S400I, SGH-S410, SGH-S410I, SGH-S501, SGH-T199, SGH-T219, SGH-T229, SGH-T239, SGH-T289, SGH-T329, SGH-T409, SGH-T419, SGH-T439, SGH-T459, SGH-T469, SGH-T479B, SGH-T499, SGH-T499V, SGH-T499Y, SGH-T509, SGH-T519, SGH-T539, SGH-T559, SGH-T589R, SGH-T609, SGH-T619, SGH-T629, SGH-T636, SGH-T639, SGH-T659, SGH-T669, SGH-T679, SGH-T679M, SGH-T699, SGH-T719, SGH-T729, SGH-T739, SGH-T746, SGH-T749, SGH-T759, SGH-T769, SGH-T779, SGH-T809, SGH-T819, SGH-T849, SGH-T879, SGH-T889, SGH-T889V, SGH-T919, SGH-T929, SGH-T939, SGH-T959, SGH-T959P, SGH-T959V, SGH-T969, SGH-T989, SGH-T989D, SGH-T999, SGH-T999L, SGH-T999N, SGH-T999V, SGH-U100, SGH-U106, SGH-U108, SGH-U200, SGH-U300, SGH-U308, SGH-U600, SGH-U600B, SGH-U600G, SGH-U600H, SGH-U608, SGH-U608B, SGH-U608G, SGH-U700, SGH-U700B, SGH-U700V, SGH-U708, SGH-U708B, SGH-U708E, SGH-U800, SGH-U800E, SGH-U800F, SGH-U800G, SGH-U800R, SGH-U808, SGH-U808E, SGH-U900, SGH-U900F, SGH-U900G, SGH-U900K, SGH-U900L, SGH-U900T, SGH-U900U, SGH-U900W, SGH-U908, SGH-U908E, SGH-U908G, SGH-V804, SGH-V820L, SGH-X100, SGH-X100A, SGH-X105, SGH-X108, SGH-X120, SGH-X138, SGH-X140, SGH-X150, SGH-X156, SGH-X160, SGH-X160B, SGH-X160L, SGH-X166, SGH-X168, SGH-X168B, SGH-X200, SGH-X208, SGH-X210, SGH-X218, SGH-X300, SGH-X308, SGH-X400, SGH-X408, SGH-X426, SGH-X427, SGH-X430, SGH-X437, SGH-X438, SGH-X450, SGH-X458, SGH-X460, SGH-X461, SGH-X467, SGH-X468, SGH-X468P, SGH-X475, SGH-X480, SGH-X480C, SGH-X481, SGH-X486, SGH-X488, SGH-X490, SGH-X495, SGH-X497, SGH-X500, SGH-X506, SGH-X508, SGH-X510, SGH-X518, SGH-X520, SGH-X526, SGH-X528, SGH-X530, SGH-X540, SGH-X550, SGH-X560, SGH-X560L, SGH-X566, SGH-X568, SGH-X576, SGH-X600, SGH-X600A, SGH-X608, SGH-X610, SGH-X620, SGH-X628, SGH-X630, SGH-X638, SGH-X640, SGH-X648, SGH-X650, SGH-X656, SGH-X658, SGH-X660, SGH-X668, SGH-X670, SGH-X678, SGH-X680, SGH-X680N, SGH-X688, SGH-X690, SGH-X698, SGH-X700, SGH-X708, SGH-X800, SGH-X808, SGH-X810, SGH-X818, SGH-X820, SGH-X828, SGH-X830, SGH-X830N, SGH-X838, SGH-X840, SGH-X848, SGH-X900, SGH-X908, SGH-Z100, SGH-Z105, SGH-Z107, SGH-Z110, SGH-Z140, SGH-Z140V, SGH-Z148, SGH-Z150, SGH-Z170, SGH-Z230, SGH-Z240, SGH-Z240E, SGH-Z248, SGH-Z300, SGH-Z308, SGH-Z310, SGH-Z360, SGH-Z400, SGH-Z500, SGH-Z508, SGH-Z540, SGH-Z548, SGH-Z560, SGH-Z630, SGH-Z720, SGH-Z720M, SGH-Z728, SGH-Z810, SGH-ZV10, SGH-ZV30, SGH-ZV40, SGH-ZV50, SGH-ZV60,
 • SH-T999L, SHV-E210K, SHV-E210L, SHV-E210s, SHV-E220S, SHV-E250L, SHV-E250S, SHV-E270K, SHV-E270S, SHV-E275S, SHV-E300K, SHV-E300S, SHV-E500S, SHW-E250L, SHW-E250S, SHW-M440S,
 • SM- P605S, SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300XU, SM-A300XZ, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A5000, SM-A5009, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500M, SM-A500XZ, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A7000, SM-A7009, SM-A700FD, SM-A700H, SM-B312E, SM-B312EH, SM-B360E, SM-C101, SM-C105, SM-C111, SM-C1116, SM-C111M, SM-C115, SM-C115L, SM-C115M, SM-C115W, SM-E500F, SM-E500G, SM-E500H, SM-E500M, SM-E500YZ, SM-E7000, SM-E7009, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M, SM-G110B, SM-G110H, SM-G110M, SM-G130E, SM-G130H, SM-G130HN, SM-G130M, SM-G310HN, SM-G313F, SM-G313H, SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313HZ, SM-G313M, SM-G313ML, SM-G313MU, SM-G313MY, SM-G313U, SM-G316HU, SM-G350, SM-G3502C, SM-G3502I, SM-G3502L, SM-G3502T, SM-G3509I, SM-G350E, SM-G350L, SM-G355H, SM-G355HN, SM-G355HQ, SM-G355M, SM-G357F, SM-G357FZ, SM-G357M, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360H, SM-G360HU, SM-G360M, SM-G360P, -SM-G386F, SM-G386U, SM-G386W, SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5306W, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530AZ, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530Y, SM-G710, SM-G7102, SM-G7102T, SM-G7105, SM-G7105H, SM-G7105L, SM-G7106, SM-G7108, SM-G7200, SM-G720AX, SM-G720N0, SM-G730A, SM-G730V, SM-G730W8, SM-G800H, SM-G8508, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850K, SM-G850L, SM-G850M, SM-G850S, SM-G850W, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G870A, SM-G870F, SM-G870W, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G9009D, SM-G9009W, SM-G900A, SM-G900AZ, SM-G900F, SM-G900FD, SM-G900FQ, sm-g900h, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900P, SM-G900R4, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900V, SM-G900W8, SM-G901F, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920R4, SM-G920V, SM-G9250, SM-G925R4, SM-G925V, SM-J100H BETA, SM-J100ML, SM-N9005, SM-N9006, SM-N9008, SM-N9008V, SM-N9009, SM-N900A, SM-N900P, SM-N900R4, SM-N900S, SM-N900T, SM-N900U, SM-N900V, SM-N900W8, SM-N910A, SM-N910F, SM-N910G, SM-N910K, SM-N910L, SM-N910P, SM-N910R4, SM-N910S, SM-N910T, SM-N910U, SM-N910W8, SM-N9150, SM-N915F, SM-N915FY, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915R4, SM-N915T, SM-P355, SM-P355M, SM-P555, SM-P601, SM-P602, SM-P605, SM-P605M, SM-P605V, SM-P607T, SM-P901, SM-P905, SM-P905F0, SM-P905M, SM-P905V, SM-P907T, SM-T110, SM-T110x, SM-T111, SM-T111m, SM-T113, SM-T116, SM-T116NU, SM-T116NY, SM-T217A, SM-T217T, SM-T230, SM-T230NT, SM-T230NU, SM-T231, SM-T311, SM-T312, SM-T365, SM-T365Y, SM-T531, SM-T535, SM-T535A, SM-T535R4, SM-T555, SM-T707A, SM-T807T

Z3X Support for LG

 • A100, A110, A130, A133, A133GO, A155, A165, A170, A175, A175a, A175b, A180, A180a, A180b, A7100, A7110, A7150,
 • B2000, B2050, B2060, B2070, B2100, B2150, B2250, BL20, BL20e, BL20t, BL20v, BL40, BL40e, BL40f, BL40g, BL42k,
 • C100, C105, C1100, C1150, C1200, C1300, C1300i, C1400, C1500, C2000, C2100, C2200, C300, C305, C3100, C3300, C3310, C3320, C3380, C3400, C3600, C729, C729DW, C800, C800DG, C800DGDU, C800DGP, C800g, C800TKGO, C800VL, C800VLP, CB630, CE110, CE500, CF360, CF360, CF360GO, CF750, CP150, CT810, CT815, CU320, CU400, CU405, CU500, CU515, CU575, CU720, CU915, CU920,
 • D160, D160F, D160G, D160GO, D160J, D160TR, D280, D280AR, D280F, D280G, D280N, D280NR, D280TR, D285, D320, D320AG, D320F, D320F8, D320G8, D320J8, D320N, D320TR, D415, D415BK, D415RD, D500, D500BK, D500BKGO1, D620, D620FR, D620K, D620R, D800, D800P, D801, D801BK, D801HW, D801Z, D802, D802T, D802TA, D802TR, D803, D805, D806,
 • E400, E400b, E400f, E400g, E400GO, E400r, E405, E405f, E410, E410b, E410C, E410f, E410g, E410i, E411f, E411g, E415F, E415G, E420, E420F, E425, E425C, E425F, E425G, E425J, E430, E431G, E435, E435F, E435G, E510, E510f, E510g, E610, E610GO, E610v, E612, E612f, E612g, E615, E615f, E617G, E720, E720b, E730, E730f, E739, E739BK, E739BKDU, E739BKP, E739KW, E739KWDU, E739KWP, E960, E970, E970P, E971, E973, E975, E975G, E975K, E975R, E975T, E975W, E976, E977, E980, E980H, E980P, E981H, E985, E985T, E986, E987, E988, E989,
 • F100L, F100S, F160K, F160L, F160LV, F160S, F180K, F180L, F180S, F200K, F200L, F200LS, F200S, F2100, F2200, F2250, F2300, F2400, F2410, F3000, F7100, F7200, F7250, F9100, F9200,
 • G1500, G1600, G1610, G210, G220, G232, G233, G259, G262, G263, G282, G3000, G4010, G4011, G4015, G4020, G4050, G5200, G5210, G5300, G5300i, G5400, G5500, G5600, G610, G622, G632, G635, G639, G660, G672, G677, G682, G688, G7000, G7020, G7030, G7050, G7070, G7100, G7120, G810, G822, G828, G850, G912, G920, GB100, GB101, GB102, GB105, GB105a, GB106, GB107, GB108, GB109, GB110, GB115, GB125, GB125a, GB125R, GB126, GB130, GB160, GB160a, GB160b, GB161, GB165, GB170, GB175, GB190, GB190a, GB190b, GB210, GB220, GB220GO, GB220N, GB220NGO, GB230, GB250, GB250f, GB250g, GB255, GB255g, GB258, GB280, GC900, GD310, GD330, GD350, GD510, GD510GO, GD510N, GD550, GD570, GD580, GD880, GD880f, GD880G, GD900, GD910, GM200, GM205, GM205GO, GM310, GM360, GM360GO, GM600, GM630, GM730, GM730e, GM730f, GM735, GM750, GM750h, GM750n, GR500, GR500F, GR500FD, GR500FGO, GR501, GR700, GS100, GS101, GS101a, GS101GO, GS102, GS105, GS105GO, GS106, GS106a, GS107, GS107a, GS107b, GS108, GS117, GS155, GS155a, GS155b, GS170, GS290, GS290GO, GS290N, GS290NGO, GS390, GS390GO, GS500, GS500F, GS500G, GS500GO, GS500V, GT350, GT360, GT365, GT370, GT500, GT505, GT540, GT540f, GT540G, GT540GO, GT540R, GT810, GT950, GU200, GU200a, GU200b, GU200e, GU220, GU230, GU280, GU280f, GU282, GU285, GU285f, GU285g, GU290, GU290fPO, GU292, GU295, GU297, GU297A, GW370, GW370B, GW380, GW382, GW520, GW525, GW550, GW550h, GW620, GW620f, GW620g, GW620go, GW620r, GW820, GW825, GX200, GX300,
 • HB620, HB620T,
 • KB620, KB770, KB775, KB775F, KC550, KC560, KC780, KC910, KC910Q, KC910Qa, KE500, KE600, KE608, KE770, KE800, KE820, KE850, KE858, KE970, KE990, KE990c, KE990d, KF240, KF245, KF300, KF305, KF310, KF311, KF350, KF390, KF390Q, KF510, KF600, KF690, KF700, KF700Q, KF701, KF750, KF750GO, KF755, KF755C, KF755D, KF757, KF758, KF900, KG110, KG115, KG118, KG119, KG120, KG129, KG130, KG180, KG190, KG195, KG198, KG200, KG210, KG220, KG221, KG225, KG228, KG230, KG240, KG245, KG248, KG270, KG271, KG275, KG276, KG278, KG280, KG285, KG288, KG289, KG290, KG291i, KG296, KG298, KG300, KG320, KG320s, KG328, KG370, KG375, KG376, KG800, KG90, KG920, KG928, KG98, KH1200, KH1600, KH1800, KH1800M, KH2100, KH2200, KH2700, KH3100, KH3900, KH4500, KH6400, KH6500, KH8000, KH8600, KM330, KM335, KM380, KM385, KM386, KM500, KM501, KM553, KM555, KM555E, KM555R, KM570, KM900, KM900E, KP100, KP102, KP105, KP105A, KP105B, KP106, KP106A, KP106B, KP107, KP107A, KP107B, KP108, KP109, KP109a, KP109b, KP110, KP115, KP130, KP135, KP150, KP151, KP152, KP170, KP175, KP199, KP200, KP202, KP202i, KP210, KP215, KP220, KP233, KP235, KP260, KP265, KP270, KP275, KP293i, KP320, KP500, KP501, KP502, KP505, KP550, KP570Q, KS20, KS360, KS365, KS660, KT520, KT525, KT610, KT615, KU1700, KU2000, KU250, KU310, KU311, KU380, KU385, KU4000, KU4300, KU450, KU580, KU6000, KU6300, KU730, KU800, KU830, KU9000, KU9100, KU9300, KU950, KU970, KU990, KU990GO, KU990i, KU990iG, KU990iGO, KU990M, KU990MF, KU990R,
 • L01A, L01B, L02B, L03A, L03B, L03C, L04A, L04B, L06A, L1100, L1150, L1400, L1400i, L3100, L341i, L342i, L343i, L5100, L600i, L600V, L601i, L602i, L704i, L705i, L705iX, L706ie, L852i,
 • M4300, M4400, M4410, M6100, ME770, ME970, MG100, MG101, MG105, MG110, MG115, MG120a, MG120b, MG125, MG130, MG150, MG155, MG160A, MG160B, MG161, MG161a, MG165, MG165a, MG180c, MG185c, MG191a, MG191b, MG200, MG200c, MG200d, MG210c, MG220c, MG225, MG230, MG230d, MG235, MG270, MG280, MG295, MG296, MG320, MG370, MG377b, MG610, MG800, MG808, MS323, MS500, MU500, MU515, MU550,
 • P350, P350F, P350g, P350GO, P355, P500, P500H, P503, P504, P505, P505CH, P505R, P506, P506GO, P509, P690, P690b, P690f, P692, P693, P698, P698f, P700, P705, P705f, P705g, P705GO, P708g, P710, P712, P713, P713TR, P714, P715, P716, P720, P7200, P720h, P725, P760, P765, P768, P768e, P768f, P768g, P768N, P769, P769BK, P769BKGO, P769BKGO1, P870, P870H, P870P, P920, P920h, P925, P925g, P925p, P929, P930, P930P, P935, P936, P940, P940h, P940SC,
 • S5000, S5100, S5200, SH130, SH150, SH150A, SH170, SH210, SH240, SH400, SH410, SH460, SH470, SH640, SH650, SH860, SU100, SU130, SU200, SU410, SU430, SU600, SU630, SU640, SU640, SU900, SU910,
 • T300, T310, T310GO, T310i, T310N, T315, T315i, T320, T320E, T320G, T320GO, T320i, T325, T500, T5100, TE360, TE365, TE770, TG800, TU330, TU500, TU515, TU550, TU575, TU720, TU750,
 • U250, U300, U310, U370, U450, U8210, U8290, U830, U8500, U880, U890, U900, U960, U970, U990, VS750,
 • W3000, W5200, W5210, W5300, W7000, W7020, W7100

Z3X Support for Alcatel

 • Crystal, ELLEN3, ELLEN5, ELLEN9, Lobster-S621, MD01 (Mandarina Duck), MD02 (Mandarina Duck), MissSixty, OT-103, OT-105, OT-106, OT-108, OT-150, OT-203, OT-206, OT-208, OT-216, OT-222, OT-255, OT-280, OT-303, OT-305, OT-315, OT-360, OT-361, OT-362, OT-363, OT-380, OT-383, OT-385, OT-385J, OT-505, OT-508, OT-530, OT-600, OT-606, VM-202, OT-660, OT-708, OT-800, OT-802, OT-808, OT-880, OT-C700, OT-C701, OT-C707, OT-C717, OT-C820, OT-C825, OT-S215, OT-S218, OT-S319, OT-S320, OT-S321, OT-S520, OT-S521, OT-S621, OT-S626, OT-V570, OT-V607, OT-V670, OT-V770, OT-909TSI, Playboy, Playboy2

Z3X Support for Fly

 • LX500

Z3X Support for Motorola

 • WX160, WX161, WX180, WX181, WX280, WX288, WX390, WX395

Z3X Support for ZTE

 • MF100, MF112, MF150, MF180, MF190, MF330, MF332, MF335, MF616, MF616, MF620, MF622, MF622+, MF626, MF627, MF627+, MF628, MF630, MF630+, MF631, MF632, MF633, MF633+, MF633bp, MF635, MF636, MF637, MF637U, MF639, MF645, MF662, MF668, ZTE X760, ZTE X761, ZTE X960, ZTE GX990, ZTE GX991, ZTE GR231, ZTE TMN5000, SFR 341, T-Mobile Vairy Touch, Orange Vegas, Vodafone Indie, Nexian G900 (Test), ZTE SFR261, ZTE GN281, F230, F232, ZTE-MD2

Z3X Support for Dell

 • Expresscard 5510

Z3X Support for BlackBerry

 • 6120, 6210, 6220, 6230, 6280, 6510, 6710, 6720, 6750, 7100, 7100g, 7100i, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 7105t, 7130, 7130c, 7130e, 7130g, 7130v, 7210, 7230, 7250, 7270, 7280, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780, 8100, 8100 Pearl, 8110, 8110 Pearl, 8120, 8120 Pearl, 8130, 8220, 8220 Pearl Flip, 8300, 8300 Curve, 8310, 8310 Curve, 8310v, 8320, 8320 Curve, 8330, 8330 World Edition, 8350i, 850, 8500, 8500 Curve, 8520, 8520 Curve, 8520 Gemini, 857, 8700, 8700c, 8700f, 8700g, 8700i, 8700r, 8700v, 8703e, 8705, 8705g, 8707g, 8707v, 8800, 8801, 8810, 8820, 8830 World Edition, 8900 Curve, 8900 Javelin, 9000, 9000 Bold, 9020, 9100, 9100 Pearl, 9380 Curve, 9500 Storm, 9520, 9520 Storm 2, 9525, 9530 Storm, 9550, 9600, 9630, 9630 Niagara, 9670 Style, 9700, 9780 Bold, 9790 Bold, 9800 Torche, 9810 Torch, 9850 Torche, 9860 Torche, 9900, 9900 Bold Touch, 9930 Bold Touch, P9981 Porsche

Z3X Support for Huawei 

 • E155, E1550, E1552, E156, E156G, E160, E160G, E161, E166, E169, E169G, E170, E172, E176, E1762, E180, E182E, E196, E226, E270, E271, E272, E510, E612, E618, E620, E630, E630+, E660, E660A, E800, E870, E880, EG162, EG162G, EG602, EG602G, EM770J, U120

Z3X Support for Merlin

 • Expedite EU840 Modul, Expedite EU870D Modul, U530 PCMCIA, U630 PCMCIA, U730 PCMCIA, U740 PCMCIA, X950D ExpressCard, XU870 ExpressCard

Z3X Support for AMOI

 • WP-S1, WP-S2, WP-S3

Z3X Support for NEC

 • E313, E228, E616, E616v, E338, E338 v4, N40X, N343, E525, N223, N331, E342, E343, E121, E102, N411i

Z3X Box Samsung + LG Edition Package Content:

 • Z3X-Box Samsung + LG Edition - 1 pc.
 • Cable set for LG cell phones:
  1. Cable for LG 7050
  2. Cable for LG KH4500
  3. Cable for LG B1200
  4. Cable for LG-043
  5. Cable for LG 1100
  6. Cable for LG 510
  7. Cable for LG 600
  8. Cable for LG 7050
  9. Cable for LG 8110
  10. Cable for LG B1300
  11. Cable for LG C1100
  12. Cable for LG C2200
  13. Cable for LG GB190
  14. Cable for LG GM750
  15. Cable for LG GS102
  16. Cable for LG GW300
  17. Cable for LG KE500
  18. Cable for LG KG800
  19. Cable for LG KH1200
  20. Cable for LG KU311
  21. Cable for LG LX1200
  22. Cable for LG U8110
  23. Cable for LG U8110F
  24. Cable for LG U8150
  25. Cable for LG VX6000
 • Cable set for Samsung cell phones:
  1. Cable for Samsung 730SC + USB
  2. Cable for Samsung B3210
  3. Cable for Samsung B3410W
  4. Cable for Samsung C140
  5. Cable for Samsung C160
  6. Cable for Samsung C180
  7. Cable for Samsung C260
  8. Cable for Samsung C450
  9. Cable for Samsung D500
  10. Cable for Samsung D720 + USB
  11. Cable for Samsung D800
  12. Cable for Samsung E210 + USB
  13. Cable for Samsung E700
  14. Cable for Samsung E810
  15. Cable for Samsung E860
  16. Cable for Samsung GT-C3300K
  17. Cable for Samsung J750
  18. Cable for Samsung M3710
  19. Cable for Samsung P1000
  20. Cable for Samsung S100
  21. Cable for Samsung S5560
  22. Cable for Samsung S7070
  23. Cable for Samsung S8300
  24. Cable for Samsung X540
  25. Cable for Samsung Z105 + USB
  26. Cable for Samsung Z320i
  27. Cable for Samsung Z500 + USB
  28. Cable for Samsung V804 + USB
  29. Cable for Samsung S8300
  30. Cable USB A-B

This package can be ordered only from Hong Kong stock. Please contact our sales managers for detailed information.

Due to the onrush of technology and efforts to meet every customer's demands, the supplier retains the right to change some positions in the list of cables and accessories coming together with the product. Therefore, the package content presented above is rather tentative. More details on the matter can be obtained from our sales managers.

* Developer provides support only for those phones which are on the list of supported. Not all servicing features can be applied to some supported models, due to difference of hardware / software versions. Complete list of supported models you can find on the official product page, or on the GSM forum.


.....Customer Satisfaction Always to 99.9% it's Online Store About.....